Hepatit C’nin Belirtileri

Hepatit C tanısını kendi kendinize koymanız olanaksızdır. Hepatit C genellikle belirti göstermez ya da belirtileri gripten veya hepatite yol açan diğer hastalıklardan farklı olmayabilir. Aşağıdaki listede yer alan belirtilerden herhangi biri sizde varsa ya da hepatit C açısından risk altında olduğuzu düşünüyorsanız hekiminize durumu anlatın. Risk faktörlerinize ve belirtilerinize göre hekiminiz hepatit C testi yapmak isteyebilir.

Hepatit C enfeksiyonu karaciğerde hasar oluşmasına neden olur ve karaciğerin fonksiyonlarını yerine getirememesine yol açar. Bu sebeple Hepatit C tanısı ne kadar erken konursa, hastalığın yönetimi açısından o kadar iyi olur. İleri evre karaciğer hasarı, siroz olarak da bilinir. Karaciğer fonksiyonundaki kaybın boyutu ile orantılı olarak belirtilerin şiddeti değişebilir. Karaciğer hasarı ne kadar fazlaysa, hastalık o kadar şiddetli olur.1,2

diKnow
diKnow

Karaciğer karnın sağ tarafında yer alır. İç organların en büyüğüdür ve sağlığın korunmasına yardımcı olma açısından birçok önemli görevi vardır. En önemli işlevleri arasında besinlerin işlenmesi, toksinlerin kandan uzaklaştırılması yer alır. Bu nedenle karaciğer hasarı gördüğünde ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Hepatit C bulaşan bir kişide virüs karaciğere saldırır. Belirtiler ilk 2 hafta ile 5 ay arasında bir sürede ortaya çıkabilir. Belirtilerin şiddeti kişiden kişiye göre değişebildiğinden bazı kişiler bir hastalığa yakalandıklarını fark etmeyebilirler.1

Akut ve kronik hepatit C belirtileri arasında şunlar yer almaktadır:1

 • Ateş,
 • Halsizlik (yeterince dinlenmiş olsanız ya da aşırı fiziksel aktivitede bulunmasanız bile yorgunluk hissetme),
 • İştahsızlık,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Karın ağrısı,
 • Koyu renk idrar,
 • Dışkıda renk değişikliği,
 • Eklem ağrısı,
 • Sarılık (göz aklarının ya da derinin sararması).

Bazen bu belirtiler hafif olabilir ya da hiç görülmeyebilir. Bu nedenle belirtilerin, örneğin grip gibi hepatit C’den daha az zararlı bir nedene bağlı olduğu sanılabilir. Hatta bazı kişiler sağlık güvencesi olmadığı için hekime gitmeyebilir. Bu durum hepatit C tanısı konmasını ve potansiyel olarak zararlı bir hastalıkla baş etmeyi güçleştirebilir.

Hepatit C çoğunlukla belirti vermez. Bu durum virüse tanı konamamasına yol açabilir. Hepatit C sessiz bir hastalık olarak kabul edilir, çünkü bu hastalığın bulunduğu kişilerde belirti görülmeyebilir. Çoğu kişi kendilerinde hepatit C bulunduğunu yıllarca bilmeksizin yaşayabilir. Kronik hepatit C tablosunun gelişmesi 30 yılı bulabilir.1

Referanslar

 1. 1. http://www.cdc.gov/hepatitis/hcv/cfaq.htm Erişim Tarihi Ağustos, 2015.
 2. 2. http://www.cdc.gov/hepatitis/HCV/PDFs/HepCGeneralFactSheet.pdf Erişim tarihi Agustos 2015

NEREYE Kendinizi Test Edin!